De stijging van respectievelijk 104 euro en 34 euro is het gevolg van de structurele doorberekening van de kosten van tuchtrechtspraak door de staat aan de NOvA sinds 2018 (artikel 46a Advocatenwet). Het afgelopen jaar kon de toename van de financiële bijdrage tot tien procent worden beperkt, omdat een deel van de toegenomen kosten van tuchtrechtspraak ten laste zijn gebracht van de bestemmingsreserve.

Voor de jaren 2021 en 2022 wordt een lagere stijging verwacht. Dan gaat de financiële bijdrage voor categorie 1 naar 999 euro en voor categorie 2 naar 328 euro.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie