Belangenorganisaties in Nederland kunnen al langer door middel van een collectieve actie een verklaring voor recht vorderen. Tot nu toe was een collectieve vordering tot schadevergoeding echter niet mogelijk. Voor het vaststellen van de hoogte van de schade moesten claimanten nog individueel naar de rechter, of een regeling treffen. Met de inwerkingtreding van de WAMCA wordt het collectief vorderen van schadevergoeding wel mogelijk. Er ontstaat straks één regime voor collectieve acties op grond van art. 3:305a BW.

Niet elke belangenorganisatie kan een collectieve claim indienen. Om gedupeerden voldoende rechtsbescherming te bieden, stelt de wet tal van eisen aan de stichting of vereniging die een rechtsvordering instelt. Belangenorganisaties kunnen bestaande organisaties zijn zoals Consumentenbond of VEB of speciaal opgerichte organisaties (ad hoc) voor een bepaalde collectieve vordering (Stichting woekerpolisclaim).

Er komt een openbaar centraal register voor collectieve vorderingen. Zo kunnen gedupeerden en hun belangenorganisaties bepalen of ze voor dezelfde gebeurtenis een collectieve vordering willen instellen. De Raad voor de rechtspraak wordt de houder van het centrale register.

menigte-5

Wet massaschade komt met gebreken

De recent aangenomen Wet massaschade biedt consumenten voor het eerst de mogelijkheid hun schade collectief te verhalen.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie