De Hoge Raad heeft eerste 150 ‘oude’ arresten gepubliceerd, inclusief de bijbehorende conclusies van de advocaten-generaal bij de Hoge Raad. Het gaat om arresten van vóór het jaar 2000. Onder de 150 arresten zijn zes ‘mijlpaal’arresten te weten: De Auditu arrest (straf), het Meerenberg arrest (straf), Ermes c.s./Haviltex (civiel), Lindenbaum/Cohen (civiel), het Kelderluik arrest (civiel) en het Cessna arrest (fiscaal).

Uitspraken van de Hoge Raad worden sinds het jaar 2000 geanonimiseerd gepubliceerd op het openbare rechtspraak.nl. Daarvóór vond publicatie van arresten hoofdzakelijk plaats via jurisprudentie-uitgaven van uitgevers. Een aantal arresten is door uitgevers digitaal beschikbaar gemaakt, maar staat in databanken waarvoor betaald moet worden.

Veel van de 150 arresten moesten worden opgevraagd uit het archief in Kampen en het Nationaal Archief in Den Haag. Deze arresten zijn vervolgens gescand en de handgeschreven arresten overgetypt om ze te kunnen publiceren op rechtspraak.nl.

Advertentie