De tuchtzaak draaide om een advocaat die in 2011 als bestuurder van een stichting notulen had laten aanpassen en deze vervolgens inbracht in een civiele procedure. De Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden legde hem daarvoor in april een geldboete op van 5000 euro. De advocaat ging tegen deze beslissing in beroep.
Het hof stelt dat de raad de geldboete niet had mogen opleggen, omdat de feiten dateren van voor 2015. In dat jaar werd de nieuwe Advocatenwet van kracht en daarmee de mogelijkheid van geldboetes. De oude Advocatenwet bood die mogelijkheid echter niet.

Recidive

Het hof is het wel eens met de raad dat het gedrag van verweerder in strijd is met de integriteit die van een advocaat mag worden verwacht. Daarbij weegt zwaar dat hij al twaalf eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen op zijn naam heeft, waarbij in zes gevallen een schorsing werd opgelegd. Een onvoorwaardelijke schorsing voor 26 weken is dan ook op zijn plaats, meent het hof.

bills-496229_640-1

Mr. X krijgt een ‘kale’ boete: vijfduizend euro

Puur en prijzig: voor het eerst krijgt mr. X een stevige boete opgelegd, zonder voorwaarde of andere franje.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie