Het college van toezicht is in 2015 ingesteld om erop toe te zien dat de elf lokale dekens hun rol als toezichthouder goed vervullen. Het CVT kondigt aan zich in 2020 te richten op de wijze waarop de dekens aandacht besteden aan de integriteit van advocaten en hoe kantoren in hun interne controles en processen omgaan met integriteit en met de heersende cultuur die daarop van invloed is.
Hoewel integriteit volgens het CVT een zaak is voor de gehele advocatuur, gaat de aandacht specifiek uit naar de grote kantoren. Uit de cijfers blijkt dat dekens in hun toezichthoudende rol relatief veel tijd besteden aan advocaten van kleine kantoren. Dat is ook logisch omdat meer dan de helft van alle kantoren eenmanszaken zijn. Bijna dertig procent telt twee tot vier advocaten.

Risico's

Volgens het college is het echter ook van belang oog te hebben voor grote kantoren waar zich ‘andersoortige risico’s’ kunnen voordoen. Waar bij kleine kantoren de bedrijfseconomische situatie een punt van aandacht is, gaat het bij grote kantoren eerder om ‘conflicterende belangen’.
Het CVT wil dat de dekens controleren of er überhaupt sprake is van integriteitsbeleid en of er effectieve interne controlemechanismen zijn. Verder wil het CVT weten hoe de dekens zicht houden op advocaten die van kantoor wisselen na een integriteitsschending en hoe wordt voorkomen dat bij een volgend kantoor weer hetzelfde gedrag wordt vertoond. Ook wordt de vraag gesteld hoe conflicterende belangen binnen kantoren worden behandeld.

Wwft

Het college zegt in zijn werkplan het toezicht op de advocatuur verder te willen professionaliseren. Zo wordt gewerkt aan verdere harmonisatie van het toezicht, zodat de landelijk dekens meer op gelijke wijze te werk gaan.
Ook het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) staat in 2020 opnieuw hoog op de agenda. Volgens het CVT vraagt de Wwft in toenemende mate de aandacht van dekens en college.
Voor het college staat 2020 verder in het licht van de evaluatie van de Advocatenwet, waarbij onder meer wordt gekeken naar het functioneren van het toezichtmodel zoals dat vanaf 2015 bestaat.
Het CVT geldt als onafhankelijk orgaan en bestaat uit NOvA-voorzitter Johan Rijlaarsdam en de twee kroonleden Andrée van Es en Jeroen Kremers.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie