Bij de herziening van de gefinancierde rechtsbijstand wil minister Dekker ook het aantal bestuurszaken op toevoeging terugbrengen. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft hij nu voor het eerst in kaart laten brengen hoe het procedeergedrag van de overheid eruit ziet.

Uit de cijfers blijkt dat de IND met 16.000 zaken op toevoeging in 2018 de lijst aanvoert. De Kinderbescherming is tweede met 13.000 toevoegingen, gevolgd door het UWV met 9.500 zaken.

Dekker tekent aan dat de cijfers slechts een eerste inzicht geven omdat de registratie door de Raad voor Rechtsbijstand niet waterdicht is.

Niet alleen de rijksoverheid procedeert vaak tegen burgers of asielzoekers. Gemeenten en gemeentelijke instellingen kunnen er ook wat van. In ruim de helft van het aantal bestuurszaken waarvoor een toevoeging wordt afgegeven  zijn zij partij.

Rijksdiensten die geld innen of uitkeren zijn ook vaak betrokken. Belastingdienst, CAK, CJIB, DUO, SVB en UWV zijn bij een derde van de bestuurszaken partij.

Dekker heeft bestuurder Daan Hoefsmit aangesteld om het aantal overheidszaken tegen burgers terug te dringen. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar IND en Raad voor de Kinderbescherming, die allebei onder JenV vallen.  De focus komt volgens Dekker in eerste instantie te liggen op het vaker vroegtijdig afdoen van geschillen aan de voorkant.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie