De Tweede Kamer stemde recent voor een motie voor de invoering van een vrouwenquotum van tenminste 30 procent voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Perquin-Deelen wil verder gaan. Zij bepleit een omvangrijker quotum van 35 procent voor zowel raden van besturen als raden van commissarissen van alle grote vennootschappen. ‘Het moet afgelopen zijn met het bedenken van excuses, het willen veranderen van de vrouw omdat zij ‘afwijkt’ en het roepen dat genderdiversiteit belangrijk is zonder échte stappen durven te ondernemen’, stelt ze.

De advocaat onderzocht waarom het bij bedrijven nog altijd langzaam gaat met de toename van vrouwen aan de top. ‘Onbewuste mentale misleiding kan de besluitvorming van bestuurders, commissarissen en rechters beïnvloeden’, constateert ze. ‘De rode draad in mijn dissertatie zijn biases in de boardroom en raadkamer. Biases zijn vormen van mentale misleiding. Wij hebben het gevoel dat het bewuste onze beslissingen neemt, maar uit onderzoek blijkt dat onze beslissingen voornamelijk worden ingegeven door het onbewuste.’
Perquin-Deelen sprak voor haar onderzoek met ruim 100 advocaten, rechters en bestuurders en commissarissen van grote Nederlandse bedrijven. Ze waarschuwt ook voor de gevolgen van ‘groepsdenken’ in bestuursraden. ‘Groupthink komt regelmatig voor. De groep is dan zó gericht op consensus en overeenstemming, dat er niet genoeg wordt nagedacht over realistische alternatieven.’

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie