Vanaf maandag nemen registertolken en -vertalers geen opdrachten meer aan voor justitie, politie, Immigratie- en Naturalisatiedienst IND en andere overheidsdiensten, meldt de Leeuwarder Courant. De tolken willen niet langer ,,lijdzaam toezien hoe de kwaliteit van hun werk (…) onder verantwoordelijkheid van de minister wordt verkwanseld’’.

Lees meer bij de Leeuwarder Courant

Advertentie