De taken van Rijlaarsdam worden overgenomen door waarnemend deken Frans Knüppe. De algemene raad van de NOvA gaat Knüppe voordragen als nieuw algemeen deken. Zijn benoeming wordt pas eind maart definitief, tijdens de eerstvolgende vergadering van het college van afgevaardigden van de NOvA.

Rijlaarsdam (afkomstig van het Rotterdamse Houthoff) is niet lang verbonden geweest aan de NOvA. In april 2017 werd hij gekozen als lid van de algemene raad, het hoogste bestuursorgaan van de NOvA. Op 1 januari 2019 volgde hij Bart van Tongeren op als algemeen deken. Waarom Rijlaarsdam ermee stopt is niet duidelijk. De mededeling van de NOvA beperkt zich tot ‘persoonlijke redenen’. Die worden verder niet toegelicht.

Sociale advocatuur

Het dekenaat van Rijlaarsdam heeft met name in het teken gestaan van het politieke gevecht om de gefinancierde rechtsbijstand. Aan het eind van de zomer zegde hij de samenwerking met minister Dekker op, omdat de bewindsman bleef weigeren extra geld uit te trekken voor de sociale advocatuur. Toen Dekker in het late najaar alsnog over de brug kwam, werd de breuk hersteld.

Na de moord op Derk Wiersum werd mede op aandringen van Rijlaarsdam het Contactpunt Beroepsgroepen ingesteld, waar advocaten zich kunnen melden als ze zich bedreigd voelen.

Rijlaarsdam is uit hoofde van zijn functie ook voorzitter van het college van toezicht. Zodra zijn opvolger definitief is benoemd, zal hij ook die taak overdragen.

Knüppe

Frans Knüppe werd ook in 2017 verkozen tot lid van de algemene raad van de NOvA. Knüppe (1956) is sinds 1978 verbonden aan Dirkzwager in Arnhem, gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Hij was ook lid van het Hof van Discipline en deken in het arrondissement Arnhem.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie