Kantoor X heeft een website met op de homepage een link naar ‘Advocaten’. Wie daarop klikt, krijgt de advocaten van het kantoor te zien, met onderaan de professional support lawyers. Dat zijn juristen die geen advocaat zijn. Op de pagina ‘Kies een advocaat’ kun je ook de namen van die support lawyers aanklikken. Op de Engelstalige versie van de website wordt het woord ‘advocaat’ vertaald met ‘lawyer’ (net als op de Engelstalige versie van de NOvA-website).

De deken Oost-Brabant vond de website van kantoor X misleidend (artikel 7.4 Voda) . Volgens hem denkt het publiek in Nederland bij de term lawyer aan een advocaat, ook al gebruiken ze daar in Engeland de termen solicitor of barrister voor en in de VS attorney-at-law. De deken besloot er een dekenbezwaar aan te wijden. De bedoeling was niet om het kantoor een maatregel op te leggen, zo maakte hij vooraf duidelijk. Het ging beide partijen om het principe, ze dienden hun stukken zelfs gezamenlijk in.

Mede daardoor was het vast wel een leuke zitting. Tuchtrechters, deken en verweerders bekeken gezamenlijk de sites van Pels Rijcken, Stibbe, Houthoff, Visser Schaap & Kreijger, De Brauw Blackstone Westbroek en Stek: hoe presenteren deze kantoren juridisch medewerkers die niet zijn ingeschreven op het tableau?

Want het verweer van kantoor X was: de anderen doen het ook zo. Volgens het kantoor is het Nederlandse woord jurist de meest voor de hand liggende vertaling van het Engelse woord lawyer en kan niet worden aangenomen dat ‘het in aanmerking komende publiek’ het direct zal associëren met de functie van advocaat. Bij de term professional support lawyer is de associatie al helemaal niet aan de orde, aldus het kantoor. De term is ingeburgerd binnen de advocatuur, zeker bij kantoren die zich richten op professionele zakelijke marktpartijen, dus van verwarring, laat staan misleiding, is geen sprake.

De raad van discipline overweegt in de beslissing dat het er niet om gaat hoe de advocatuur zelf de termen lawyer en professional support lawyer opvat, en ook niet om de betekenis die native speakers eraan geven. Het gaat om de (potentiële) cliënten en wederpartijen, en die waren in het geval van kantoor X voor 90 tot 95 procent Nederlands.

Verder constateert de raad dat er allerlei typen medewerkers (professional support) lawyer worden genoemd: zowel nog (net) niet afgestudeerde juristen als oud-advocaten, zowel medewerkers met een interne rol (kennismanagement of opleiding) als juristen die zich bezighouden met dossierbehandeling en cliëntcontact. En dan heb je nog de tax lawyers, van wie niet altijd duidelijk is of ze al dan niet advocaat zijn.

Conclusie van de raad: de term lawyer heeft niet het onderscheidend vermogen om uit te maken of die persoon op het tableau is ingeschreven dan wel een andere juridische functie bekleedt. Daarom, aldus de raad, is de term lawyer misleidend en verwarrend als advocatenkantoren er niet-advocaten mee aanduiden. Een samengestelde term zoals professional support lawyer maakt de verwarring niet minder groot.

Advocaten(kantoren) moeten van de raad op hun website en in andere uitingen de term ‘lawyer’ vermijden voor medewerkers die niet op het tableau staan ingeschreven, ongeacht de taal van de website of de andere uitleg.

Kantoor X zat bovendien fout met het presenteren van de support lawyers op de pagina’s die over ‘Advocaten’ gingen. De klacht is gegrond, maar de raad legt geen maatregel op.

Kantoren moeten dus een nieuw woord bedenken, met dien verstande dat de boel over een poosje misschien weer kan worden teruggedraaid. Beroep staat immers nog open.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie