Met de uitspraak komt een eind aan een jarenlang slepend juridisch conflict. Begin 2004 verscheen het boek Topadvocatuur van journalist Micha Kat. Het boek bevatte een interview met Smit waarin hij stelde dat rechter Westenberg uitvoerig had gebeld met advocaten in een rechtszaak over een conflict over bouwgrond rondom Schiphol (de Chipshol-zaak). Westenberg ontkende dat en startte een procedure tegen Smit, die daarop ook een zaak tegen de rechter begon. In 2017 oordeelde het hof dat Smit onterecht was beschuldigd en dat de oud-rechter had gelogen.

Schadevergoeding
Een poging om in onderling overleg tot schadevergoeding te komen mislukte, waarna Smit opnieuw een procedure begon. Het hof heeft nu de verschillende schadeposten van Smit beoordeeld: de proceskosten, de immateriële schade en de inkomensschade.

Ter vergoeding van zijn proceskosten krijgt Smit ruim 242.000 euro. De vordering van Smit tot vergoeding van smartengeld wijst het hof af. Wel wijst het hof een vergoeding toe voor reputatieschade. Volgens het hof is het voldoende aannemelijk dat Westenberg reputatieschade aan Smit heeft toegebracht. Door Smit per saldo weg te zetten als een leugenaar heeft Westenberg hem geschaad in zijn eer en goede naam. Hierdoor is ernstig afbreuk gedaan aan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van Smit. Dat klemt te meer omdat Westenberg dit als rechter heeft gedaan. Het hof wijst daarom een immateriële schadevergoeding toe van 25.000 euro. Ook de Staat moet een schadevergoeding betalen van 5.000 euro.

Inkomensschade
Als gevolg van de beschuldiging van Westenberg, is Smit vertrokken bij het advocatenkantoor waar hij senior partner was. Hij heeft bij het hof voldoende aannemelijk gemaakt dat hij zich hier met recht toe genoodzaakt voelde. Smit is vervolgens met een eigen advocatenkantoor verder gegaan, maar niettemin is een substantieel inkomensverlies ontstaan. Op grond van de beschikbare gegevens schat het hof in dat het gaat om een bedrag van gemiddeld 150.000 euro per jaar. Gerekend vanaf de dag dat Smit bij zijn oude kantoor vertrok tot zijn pensioendatum, gaat het om 7 jaar en 8 maanden. Het hof wijst in totaal 1,15 miljoen euro toe aan inkomensschade, vermeerderd met de wettelijke rente.

Lees hier de uitspraak

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie