Het OESO liet onderzoek doen onder ruim een half miljoen 15-jarigen uit 79 landen naar hun toekomstverwachtingen. Wat opviel was dat tieners heden ten dage veelal beroepen ambiëren die in de vorige eeuw ook populair waren.
Zo hoopt 9,3 procent van de Nederlandse meisjes op 30-jarige leeftijd docent te zijn, 7,8 procent dokter en 4,8 procent psycholoog. Advocaat is bij 4,5 procent van de meisjes gewild. Daarmee staat het beroep bij meisjes op de vijfde plaats in de ranglijst.

Bij jongens staat de advocaat op de tiende plaats. Zij kiezen liever een technisch beroep of willen sporter dan wel onderwijzer worden. Niettemin wil 2,4 procent van de Nederlandse jongens advocaat worden.

OESO
Bron: OESO-rapport – Dream Jobs? Teenagers’ Career Aspirations and the Future of Work

Wereldwijd willen de meeste meisjes dokter worden en jongens ingenieurs. Die uitkomst verschilt nauwelijks van de onderzoeksresultaten van twintig jaar geleden, terwijl de arbeidsmarkt sinds 2000 wel ingrijpend is veranderd. De advocaat is bij 2 procent van de jongens gewild. Twintig jaar geleden was dat nog bijna 4 procent. Bij meisjes daalde de populariteit van ruim 6 procent naar 4,6 procent.

De OESO noemt het zorgelijk dat traditionele beroepen populair blijven, terwijl die door verdergaande automatisering straks misschien niet meer zullen bestaan.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie