De missie van Moszkowicz en zijn advocaten gedurende de drie uur durende zitting is duidelijk: de vijf leden van het Hof laten zien dat hier een ander mens voor hen zit, en daarmee een andere advocaat. Die geen contante betalingen meer aanneemt, zijn opleidingspunten haalt en niet meer voortdurend de schijnwerpers opzoekt. ‘De kernvraag is’, zegt de hoofdpersoon: ‘Gelooft het Hof dat ik ben veranderd?’

Het antwoord is bepalend voor het wel of niet inwilligen van het herzieningsverzoek van Moszkowicz. In 2013 werd hij in hoger beroep geschrapt van het tableau door hetzelfde Hof van Discipline. Zeven jaar later probeert hij die verbanning ongedaan te maken. Wederom in hoger beroep, omdat de Orde van Advocaten arrondissement Midden-Nederland zijn verzoek vorig jaar weigerde in behandeling te nemen. Namens de Orde Midden-Nederland is vandaag onder meer deken Bas Le Large aanwezig. Moszkowicz wordt terzijde gestaan door Ernst van Win, oud-deken van de Orde van Advocaten in Den Haag. Van Win noemt de weigering onterecht: ‘De Orde heeft zich op het scherpst van de snede opgesteld, meer als een procespartij dan een bestuursorgaan. Jammer, het is toch al een battle up hill voor mijn cliënt.’

Psychologisch rapport

Die strijd probeert Moszkowicz in zijn voordeel te beslechten met een reeks stukken. Zoals een psychologisch rapport in van ‘een gerenommeerd instituut’ die hem ‘door de mangel hebben gehaald’. Van Win stelt in zijn pleidooi dat Moszkowicz op de psychologen een gelouterde indruk had gemaakt. ‘Iemand die van zijn ervaringen heeft geleerd, die alles over heeft voor een tweede kans en bij wie het risico op herhaling uitermate klein is.’ Volgens de woordvoerder van de Orde is de zelfreflectie die in het rapport doorklinkt ‘meer op een rationele basis. Daarmee ben je nog geen ander mens. Het lijkt het begin van een veranderingsproces, niet het einde.’

Naast het rapport brengt Moszkowicz ook drie brieven in van bekende juristen, die hem steunen in zijn poging weer advocaat te worden. Het gaat om voormalig Amsterdams deken Hans van Veggel en rechters Huub Willems en Egbert Myjer. De brieven kwamen tot stand na ‘lange en diepgravende gesprekken’ volgens Moszkowicz. ‘Ze vonden mijn schrapping terecht en hebben me op de pijnbank gelegd. Dit zijn echt geen heren die zich voor een karretje laten spannen.’ Volgens de Orde Midden-Nederland hebben de brieven een vage status en ‘weinig zeggingskracht’. Ze zouden vooral leunen op contacten uit een ver verleden en weinig verwijzingen bevatten naar actuele verbeterplannen.

'Dit is onbestaanbaar'

De Orde licht toe waarom zij volhardt in een afwijzing van het herzieningsverzoek. Men vindt dat Moszkowicz aanwijsbaar onvoldoende van zijn oude fouten heeft geleerd. Een voorbeeld is zijn eind vorig jaar uitgesproken persoonlijk faillissement, op basis van zijn toenmalige belastingschuld. Dit moest de Orde uit de media vernemen. ‘Dat is onbestaanbaar en tuchtrechtelijk verwijtbaar. Een paar maanden daarvoor zei hij ons nog dat aan alle vorderingen was voldaan. Blijkbaar heeft hij zijn leven niet gebeterd.’ Dit blijkt volgens de Orde eveneens uit het niet voldoen van een oude vordering van ruim 26.000 euro aan een oud-cliënt. Deze vordering was onderdeel van de schrappingsuitspraak in 2013.

Over deze financiële kwesties wordt Moszkowicz stevig ondervraagd door verschillende leden van het Hof. Men wil weten of hij nog persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden door de belastingdienst of door schuldeisers van een van zijn faillissementen. ‘Ik heb 0 euro schuld’, verklaart Moszkowicz na enkele onduidelijke antwoorden. ‘Ik weet het, ik ben geen financieel genie. Maar ik laat me hierin voortaan begeleiden door een coach.’ Dezelfde coach gaat hem ook adviseren over zijn werkbelasting, zijn mediaoptredens en zijn bijscholing. ‘Hoe rijmt u die inmenging met uw hang naar alleen werken en autonomie die uit het psychologisch rapport blijkt?’, vraagt een lid van het Hof.

Emotioneel

Moszkowicz zegt er alles voor over te hebben om weer als raadsman aan de slag te kunnen. Sinds 2017 werkt hij als juridisch adviseur bij het advocatenkantoor van zijn vriendin Nienke Hoogervorst in Hilversum. Daar zou hij graag zijn comeback maken als advocaat. ‘Omdat het mijn diepgewortelde passie is, maar ook omdat ik een ander mens geworden ben. Hier zit Moszkowicz 2.0’ Hij verklaart het met een trillende stem, zoals vaker deze middag. ‘Dit zou wel eens een hele belangrijke dag in mijn leven kunnen worden’, zegt hij aan het begin van de zitting. ‘Staat u me toe dat ik emotioneel ben.’

Het Hof van Discipline doet op 30 maart uitspraak in deze zaak.

Stijn Dunk

Redacteur Advocatenblad

Profile page
Advertentie