De pilot ‘Samenwerken in de eerstelijn’ gaat onderzoeken hoe medewerkers van het Juridisch Loket (hJL) en Sociaal Werk Nederland (SWN) en de sociale advocatuur beter kunnen samenwerken om gebruikers van gefinancierde rechtshulp sneller hulp te bieden. De pilot, een initiatief van de NOvA, loopt van 1 maart tot 1 oktober in Amsterdam, Nijmegen, Zwolle, Utrecht en Middelburg.
Met de pilot hoopt de NOvA de rol van de sociale advocatuur binnen de eerstelijnsrechtsbijstand, ‘die nu vaak ad hoc of zonder vergoeding plaatsvindt’, te verankeren. Ook wil de NOvA aantonen dat het huidige stelsel in beginsel goed functioneert en met enkele aanpassingen toekomstbestendig te maken is.
De pilot is onder meer gebaseerd op een piketdienst waardoor deelnemende sociaal advocaten, medewerkers van het Juridische Loket en sociaal raadslieden elkaar makkelijk kunnen bereiken om te overleggen.

Inschrijving

De pilot maakt deel uit van een serie pilots waarmee het ministerie van Justitie en Veiligheid de gefinancierde rechtsbijstand op een andere leest wil schoeien. Het ministerie betaalt dan ook mee. Deelnemende advocaten krijgen betaald voor hun diensten. Volgens de NOvA  komt het geld voor de pilot niet uit het budget voor de stelselherziening. De NOvA voert deze pilot uit samen met de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), het Juridisch Loket (hJL), Sociaal Werk Nederland (SWN) en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN). 
Belangstellende advocaten kunnen zich aanmelden tot en met 7 februari. Inschrijving bij de RvR en specialisatie in een van de genoemde rechtsgebieden is een vereiste. Na sluiting van de inschrijfperiode maken de NOvA, RvR, hJL, SWN en VSAN een selectie van deelnemers.

Meer informatie over de pilot is hier te vinden.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie