In een brief aan de Eerste Kamer stelt de NOvA maandag dat het kabinet de maatregel wil doorvoeren, zonder dat de effecten voor de advocatuur in kaart zijn gebracht.  De NOvA verwacht dat de werkdruk in het verdere proces van de asielprocedure dan toeneemt, terwijl de financiële gevolgen onduidelijk zijn.

Het kabinet wil conform het regeerakkoord de rechtsbijstand in de eerste fase van de asielprocedure afschaffen, maar zowel de Tweede als de Eerste Kamer moet nog instemmen. Op verzoek van de Eerste Kamer heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid al uitvoeringstoetsen opgesteld met betrekking tot de IND en de rechterlijke macht.

Naar de gevolgen voor de advocatuur is echter nog geen onderzoek gedaan. De NOvA vindt dat dat alsnog moet gebeuren omdat asieladvocaten een belangrijke schakel in de keten vormen. De orde waarschuwt al vanaf het begin dat het afschaffen van rechtsbijstand in de eerste fase tot gevolg heeft dat de kwaliteit en zorgvuldigheid van het asielbesluit afneemt, de rechtspositie van asielzoekers in de knel komt en asielprocedures langer gaan duren. Gevolg daarvan zou zijn dat overheid per saldo duurder uit is.

 

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie