De onlangs opgerichte vereniging vraagt de minister in de brief te ‘stoppen met het ons voorspiegelen van nog te bouwen luchtkastelen. Doe in plaats daarvan recht aan de naam van uw portefeuille, namelijk Rechtsbescherming. Wij verzoeken u op de kortst mogelijke termijn, doch uiterlijk 1 maart 2020, de meest urgente verbeteringen door te voeren.’

Andere eis van de vereniging is dat bij het eerste verzoek in zaken over ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing  de vergoeding van zeven naar tien punten gaat. Advocaten in strafpiketzaken moeten volgens de VA bij elk verhoor 1,5 punt ontvangen. Bij strafzaken moet de vergoeding voor elke afzonderlijke (pro forma)zitting twee punten zijn. Voor de drie-fasenprocedure in asielzaken vraagt de vereniging een aparte toevoeging per gezinslid (vier punten per meerderjarig gezinslid). Bij geschillen binnen het verbintenissenrecht wil de vereniging een vergoeding zestien in plaats van elf punten en bij beëindigingen van huurovereenkomsten moet de vergoeding van negen naar vijftien punten gaan. Geschillen die gaan over loonvordering of secundaire arbeidsvoorwaarden moeten als het aan de vereniging ligt niet elf maar zeventien punten opleveren.

Ledenvergadering

De vereniging, die eind vorig jaar het levenslicht zag, heeft inmiddels bijna 500 leden. Afgelopen zaterdag vond de eerste algemene ledenvergadering plaats. Volgens voorzitter Lucien Nix was zo’n tien procent van de leden hierbij aanwezig. Tijdens de vergadering is naast de gefinancierde rechtsbijstand gesproken over de toenemende regeldruk, de Wwft-verplichtingen en het tuchtrecht.

Nix: ‘Elke aanwezige heeft zichzelf voorgesteld en laten weten waarom ze advocaat zijn en blijven. Advocaten zijn lid geworden omdat ze op zoek zijn naar een vakbond die minder op de terminologie zit en er puur is voor belangbehartiging.’

Bestuur

Het eerder gevormde ad interim bestuur, voorzitter Nix (Spuistraat 10 Advocaten, Amsterdam), penningmeester Saskia Koerselman (Koerselman Advocaten, Zoetermeer), secretaris Dionne Glaudemans (Advocatenkantoor Glaudemans, Delft) en woordvoerder Pieter Dietz de Loos (De Loos & Schrijver advocaten, Wassenaar), vormt het bestuur tot de jaarvergadering in december 2020.

Nix en Koerselman zullen hierbij een duo-voorzittersfunctie vervullen. Het bestuur maakt onderdeel uit van een twaalfkoppige stuurgroep. ‘Deze werkgroep heeft dagelijks contact over zaken die hen opvallen binnen de advocatuur,’ zegt Nix.

Actievoeren

De brief die de vereniging maandag naar de minister stuurde, is ook verzonden aan de NOvA. Woensdag 29 januari vindt er overleg plaats tussen de minister en de NOvA. De vereniging hoopt dat de NOvA de voorgestelde verbeterpunten hierin mee zal nemen.

De vereniging sluit verdere acties niet uit wanneer de minister niet tegemoet komt aan de gestelde eisen. ‘Tegenover de Tweede Kamer heeft u verklaard dat u niet met het rapport Van der Meer ‘getrouwd’ bent. Wat wij echter aan u vragen is om de meest urgente verbeterpunten, genoemd in dat rapport, door te voeren. Als u zelfs die bereidheid niet hebt, dan zal de advocatuur andermaal bevestigd krijgen dat het onderwerp ‘rechtsbescherming’ u onverschillig laat. Er rest ons dan niets anders dan actievoeren.’

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie