Het NCC opende begin februari 2019 officieel de deuren, na een wordingsproces van vijf jaar. In de aanvankelijke planning mikte het NCC op 25 zaken in het eerste jaar, maar die verwachting is te rooskleurig gebleken.

Niettemin verwacht het NCC dat het aantal zaken de komende tijd flink zal stijgen.  ‘De vooruitzichten zijn goed, omdat in steeds meer contracten de clausule wordt opgenomen dat eventuele geschillen via het NCC zullen worden beslecht. Dergelijke contracten gaan in de komende maanden en jaren voor werk zorgen.’

Doorlooptijd

Van de vier zaken is het in twee gevallen al tot een uitspraak gekomen. Nummer drie wordt begin maart verwacht. De vierde zaak is nog in de beginfase.

Het NCC wijst met enige trots op de snelle afhandeling. ‘Volgens onderzoek duurt het gemiddeld 3,7 jaar vanaf de bekendmaking van een nieuw gerecht tot het indienen van de eerste zaak.’

Het NCC hoopt in de loop van dit jaar de Engelse vertaling van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering af te ronden. Engelstalige partijen moeten het nu nog stellen met een samenvatting.

NCC-foto-opening

Commercial Court hoopt zaken in Nederland te houden

Het nieuwe Netherlands Commercial Court in Amsterdam werkt met zo laag mogelijke griffierechten. Het wil een betaalbaar alternatief zijn.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie