Tijdens een kantoorbezoek van de deken in 2018 kwam aan het licht dat de eenmanszaak op diverse punten tekortschoot. Van inkomsten was nauwelijks sprake, een boekhouding ontbrak.  De deken bestempelde de omvang van de praktijk als ‘extreem gering’. Omdat de advocaat niet reageerde op verzoeken om informatie kwam het tot een tuchtrechtelijke procedure.

Op de zitting van februari 2019 werd de zaak aangehouden, om de advocaat de kans te geven haar praktijk op ordentelijke wijze te beëindigen. Die afspraak kwam ze echter niet na, zodat het in oktober opnieuw tot een zitting kwam.

Uitkering

De advocaat liet op zitting weten dat ze was ‘ingestort’ en zo bang was geworden dat ze niet meer reageerde op brieven of berichtjes op haar antwoordapparaat. Ze zei een uitkering te hebben aangevraagd. Om die te krijgen moet ze echter professioneel actief zijn. Schrapping van het tableau zou de uitkering in de weg kunnen staan. De advocaat beloofde zich te laten uitschrijven zodra ze bericht kreeg over haar uitkering. Ze had nog één zaak onder zich, die ze moest overdragen.

De raad vindt het echter mooi geweest. ‘Hoewel de uitleg van verweerster over haar handelwijze in menselijk opzicht wellicht niet onbegrijpelijk is, is deze professioneel ontoelaatbaar en in hoge mate verwijtbaar. Het enkele feit dat verweerster is ingestort, is dramatisch voor haar persoonlijk, maar kan en mag geen reden zijn om de belangenbehartiging van de cliënt in gevaar te brengen.’

De raad oordeelt dat de advocaat dient te worden geschrapt, ook als dat ten koste gaat van een uitkering. ‘Het feit dat haar uitkering daarmee mogelijkerwijs is gevaar komt, is te betreuren maar kan niet als voldoende reden gelden om geen schrapping op te leggen.’

 

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie