Post en fax zijn sinds 1 februari niet meer nodig voor strafzaken bij de Hoge Raad. Via het webportaal van de Hoge Raad kunnen alle zaakssoorten digitaal worden ingediend, geraadpleegd en bewerkt.

Sinds december 2018 stond het webportaal open voor reguliere strafzaken en ontnemingszaken. Het portaal is nu uitgebreid en toegankelijk voor beschikkingen, internationale rechtshulp en Caribische zaken. Ook herzieningszaken en verzoeken tot nader onderzoek (art. 461 lid 1 Sv) verlopen vanaf nu digitaal.
Advocaten en leden van het Openbaar Ministerie (OM) die in cassatie procederen, kunnen nu in alle strafzaken hun digitale dossier inzien en stukken uploaden en downloaden. Zodra iets wijzigt in het digitale dossier, wordt automatisch een melding verstuurd via e-mail. Ook het stellen van advocaten loopt via het portaal.

Volgens de Hoge Raad zijn advocaten positief over het webportaal. Met name het gebruiksgemak, de eenvoud, de betrouwbaarheid en 24/7 beschikbaarheid worden in de evaluaties genoemd. Civiele vorderingszaken kunnen al sinds maart 2017 digitaal worden afgehandeld. De Hoge Raad wil het webportaal in april uitbreiden met belastingzaken.

Advertentie