Dat komt naar voren uit de kaders voor de patroonscursus voor de vernieuwde beroepsopleiding die de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) deze week via de website bekend maakte.  Vóór de start van de vernieuwde beroepsopleiding, 1 maart 2021, moet de patroonscursus zijn afgerond.

Na afronding van de patroonscursus, komt er voor iedere patroon om de drie jaar een opfriscursus. Tijdens de patroonsopleiding komen onder meer de volgende vaardigheden aan bod: coaching- en begeleidingsvaardigheden, gespreksvaardigheden, feedback geven, bewustwording van de belangrijke rol van patroon, inzicht in ontwikkelingspaden, timemanagement.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie