Het amendement was ingediend door de Kamerleden Van Nispen (SP), Groothuizen (D66), Van der Graag (CU) en Van den Berge (GroenLinks). Zij willen dat binnen de voorgenomen experimenten met alternatieve vormen van geschilbeslechting de toegang tot het recht gewaarborgd blijft. ‘We weten dat de griffierechten op dit moment te hoog zijn’, stelde Van Nispen eerder in het Kamerdebat over de Experimentenwet. ‘De eigen bijdrages zijn al te hoog.’ Ook Groothuizen zei toen niet te willen dat de experimenten hogere drempels voor de rechtzoekende opwerpen.

Ook aan de hoogte van de vergoeding voor de rechtsbijstand in de experimenten dient volgens de Kamer niet getornd te worden. ‘De vergoedingen voor advocaten zijn te laag’, aldus Van Nispen tijdens het debat. Groothuizen wijst erop dat de minister niet alleen moet kijken naar het betalen van mogelijk te hoge rechtsbijstandstarieven. Als de vergoeding lager uitvalt dan nu gebruikelijk is, levert dat volgens het D66-Kamerlid juist ‘een ongunstiger positie op’.

Geen plannen

Minister Dekker gaf tijdens het debat aan dat er binnen de experimenten geen plannen zijn voor het verhogen van de griffierechten of het verlagen van de tarieven. Hij vond het zelf niet per se nodig om dat expliciet in het wetsvoorstel op te nemen. Tegelijk gaf hij aan in deze wens van de Kamer mee te gaan, als daardoor de zorgen op dit punt worden weggenomen. De experimentenwet Geschilbeslechting is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer.

Advertentie