In december 2016 diende een moeder van een scholiere een klacht in tegen een logopediste die werkte op de school van haar dochter. In haar klaagschrift aan de geschillencommissie paramedici gaf de moeder expliciet aan dat ze in deze zaak vertegenwoordigd werd door de betreffende advocaat. In een reactie op de uitnodiging voor een hoorzitting liet de moeder de commissie in een mail weten dat alle correspondentie via haar advocaat diende te verlopen. Deze mail ontving de advocaat via de cc.

De ambtelijk secretaris van de geschillencommissie vroeg de advocaat verschillende malen een machtiging te overleggen voor de hoorzitting. Er volgde geen reactie, de zitting vond vervolgens plaats op 15 maart 2017 zonder dat de advocaat verscheen. Eind april 2017 werd de uitspraak van de commissie aan partijen verzonden, waarna zowel de ambtelijk secretaris als de voorzitter van de commissie per mail werden lastig gevallen en bedreigd door de advocaat.

Ander verhaal

Vlak daarop stuurde de moeder de commissie een mail die zij van haar advocaat had gekregen. Daarin beweerde deze dat ze de commissie uitdrukkelijk had laten weten verhinderd te zijn voor de hoorzitting. Ook zou zij verschillende alternatieve data hebben doorgegeven, zonder een reactie te krijgen. Na deze nieuwe lezing vroeg de voorzitter van de commissie de advocaat om opheldering. Toen kwam er een heel ander verhaal uit de bus. Nu stelde de advocaat dat ze zich nooit als vertegenwoordiger van de moeder had aangemeld. Wel gaf ze aan eventueel op een nieuwe hoorzitting te willen verschijnen. De commissie gaf hieraan geen gehoor.

Het Hof van Discipline bevestigt nu in hoger beroep de beslissing in juni 2019 van de Raad van Discipline ’s-Gravenhage om de advocaat van het tableau te schrappen. Door te liegen over de vertegenwoordiging van een cliënt heeft zij de kernwaarde integriteit geschaad. Bovendien heeft de advocaat in het verleden een vergelijkbaar ‘patroon van zorgwekkende gedragingen’ laten zien. Zij is eerder twee maal berispt, drie keer gewaarschuwd en er is een dekenonderzoek gestart naar haar praktijkuitoefening. Een traject van coaching om de tekortkomingen te verbeteren, zoals de advocaat zelf voorstelde, biedt volgens het hof geen soelaas.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie