Nijboer vervult deze functie sinds begin oktober al vanuit ABDTOPConsult. Ze was tot heden consultant bij ABDTOPConsult binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was Nijboer plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast bekleedde ze diverse andere functies, zoals afdelingshoofd bij financieel-economische zaken, directeur bij het programmaministerie Jeugd en Gezin en directeur Inkomensverzekeringen en Voorzieningen.

Nijboer studeerde sociale-, arbeids- en organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en verkreeg in 1998 de graad van doctor in de sociale geneeskunde bij de Universiteit van Amsterdam. Ze startte haar loopbaan bij TNO als onderzoeker op het terrein van arbeid en gezondheid.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie