‘Een verdachte wordt tijdens het strafproces goed beschermd, bijvoorbeeld door de achternaam af te schermen en een zwart balkje over het gezicht te plaatsen,’ aldus Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland. ‘Waarom wordt een slachtoffer niet op deze manier beschermd? Slachtoffers hebben óók recht op privacy.’

‘Slachtoffers van misdrijven zijn vaak beschadigd geraakt, lichamelijk en geestelijk. Ook zijn zij vaak bang voor de verdachte, bijvoorbeeld als ze slachtoffer zijn geworden van geweld, stalking of seksueel misbruik. Het is dan extra pijnlijk als in het strafproces de persoonlijke gegevens en soms intieme details in alle openbaarheid worden gedeeld. Het huisadres van het slachtoffer komt bijvoorbeeld bij de verdachte terecht, namen van slachtoffers worden in de rechtszaal genoemd en medische gegevens worden gedeeld.’

Witboek

‘Het Witte Balkje’ staat volgens Slachtofferhulp Nederland symbool voor de bescherming van de privacy van slachtoffers in het strafproces.  In de toekomst moet ieder slachtoffer bij de betreffende instanties kunnen aangeven dat hij of zij gebruik wil maken van Het Witte Balkje.’

De organisatie overhandigde dinsdag ook een witboek aan minister Dekker (Rechtsbescherming). In het boek komen slachtoffers, professionals uit de strafrechtketen, advocaten, politici en medewerkers van Slachtofferhulp Nederland aan het woord. Zij leggen uit waarom het voor slachtoffers en nabestaanden belangrijk is om van hun recht op privacy gebruik te maken. De organisatie doet in het boek zeven aanbevelingen. ‘Onze belangrijkste aanbeveling is dat het slachtoffer wordt geïnformeerd over zijn privacyrechten en dat er keer op keer wordt geluisterd naar de behoeften die het slachtoffer heeft op dit gebied.’

slachtofferhulp

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie