In Het Mijlpaalarrest bespreekt een advocaat een historische uitspraak of arrest en legt hij of zij uit wat het belang van het vonnis was, destijds en nu. Paulien Willemsen, advocaat-redactielid van het Advocatenblad, behandelt in deze eerste aflevering van de Advocatenblad-podcast Het Mijlpaalarrest de Brummenuitspraak (ECLI:NL:RVS:2003:AI0801) uit 2003.

Logo_podcast_mijlpaalarrest_1500x1500

Volgens Willemse toont de uitspraak de verandering die zich de afgelopen jaren heeft voltrokken in het bestuursprocesrecht, waarbij het accent minder is komen te liggen op objectieve rechtsbescherming en meer op geschilbeslechting.

De Brummenuitspraak heeft ook een andere verandering in het procesrecht teweeg gebracht. Ook als de rechtbank een overheidsbesluit heeft vernietigd, kan de bezwaarmaker er verstandig aan doen toch in hoger beroep te gaan. Dat is het geval als het omstreden besluit is vernietigd op bepaalde gronden, maar andere bezwaren zijn verworpen. Doet hij dat niet, dan kan hij in een nieuwe procedure de verworpen bezwaren niet opnieuw aanvoeren.

Paulien Willemsen, advocaat bij LNW advocaten en mediators in Gorinchem en universitair docent bij de Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie van de Universiteit Utrecht, wijdde eerder een artikel in het Advocatenblad aan de Brummenuitspraak.

De podcast Het Mijlpaalarrest van Het Advocatenblad wordt gemaakt door journalist Inge Janse.

Inge Janse

Inge Janse

Freelance journalist & podcastmaker

Profile page
Advertentie