De Tweede Kamer debatteerde donderdag met Dekker over geschilbeslechting en herstelrecht. De minister wil in het vernieuwde Wetboek van Strafvordering, waaraan momenteel wordt gewerkt, het herstelrecht in strafzaken steviger verankeren. Daarnaast komt hij nog dit jaar met een concept-wetsvoorstel dat de kwaliteit van mediators moet garanderen, onder meer via de introductie van een wettelijk register.

Zowel oppositie- als regeringspartijen toonden zich donderdag vol lof over de plannen van Dekker. Kamerbreed heerst de gedachte dat de maatschappelijke opbrengst van mediation in strafzaken groot kan zijn, doordat het slachtoffers helpt bij de verwerking en recidive bij daders kan voorkomen.

Vergelding

De Kamer wil zelfs nog verder gaan dan Dekker had voorgesteld in zijn zogeheten beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces. Daarin staat dat een succesvol mediationtraject (ingevolge artikel 51 h Sv) gevolgen kan hebben op het verloop van een strafzaak. Op aandringen van met name D66 wordt die bepaling dwingender: ‘kan’ wordt vervangen door ‘moet’.

Met name CDA en VVD willen wel de garantie dat mediation eventuele vergelding niet in de weg staat. Strafbare feiten berokkenen niet alleen individuen schade, maar ook de samenleving. Met name bij zwaardere delicten is het maatschappelijk van belang dat de rechter een oordeel velt, stellen beide fracties. Mediation mag in zo’n geval niet tot sepot leiden. Volgens minister Dekker onderschrijft dat, maar maakt zich op dat punt niet zo veel zorgen, zei hij donderdag. De bewindsman meent dat OM en Rechtspraak professioneel genoeg zijn om dat te voorkomen.

 

 

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie