Volgens Jo Dooley, Head of Diversity & Inclusion, is het belangrijk om vertegenwoordigers te hebben die specifieke culturele contexten begrijpen. ‘Vertegenwoordigers die werken met lokale partners, mensen, netwerken, klanten en andere externe belanghebbenden om verandering op de meest effectieve manier voor hun regio te stimuleren.’ De andere partners die zijn benoemd zijn: Fiona Cumming (Asia Pacific), Ian Field (UK), Elizabeth Leckie (Americas) en Kathleen Wong (Africa and the Middle East).

Biemond is als partner in Amsterdam onder meer gespecialiseerd in het strafrecht en effectenrecht. Eerder was hij officier van justitie in het speciale bedrijfsfraudeteam van het Openbaar Ministerie.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie