De advocaat door een collega-advocaat gemachtigd om op te treden als vereffenaar in de nalatenschap van een in 2012 overleden man. Omdat de ervende dochter minderjarig was, was haar moeder de wettelijk vertegenwoordiger waarmee de advocaat contact had. Deze Braziliaanse vrouw sprak of las geen Nederlands.

In de nalatenschap bevonden zich onder meer een huis en auto, die verkocht zouden worden. Onder leiding van de advocaat werd het huis uiteindelijk verkocht voor drie ton. Dat bleek achteraf ver onder de marktwaarde te zijn: kort daarna werd hetzelfde huis doorverkocht voor 630.000 euro. De raad van discipline verwijt de advocaat dat hij ‘geen deugdelijk advies heeft ingewonnen over de waarde van de woning’ bij een taxateur of makelaar. Daardoor heeft hij geen optimale verkoopprijs bedongen en zijn de financiële belangen van de erfgename ‘in ernstige mate geschaad’.

goed

Gebleken is dat de advocaat de Braziliaanse moeder diverse verstrekkende documenten liet ondertekenen waarvan zij de inhoud niet begreep. Hij verzekerde haar steeds dat het wel goed zou komen. Dat was niet het geval, evenmin bij de verkoop van de auto uit de nalatenschap. Maar liefst twee jaar deed de advocaat erover om de auto – voor zesduizend euro – te verkopen. In de tussentijd stond het voertuig geregistreerd op naam van zijn eigen vrouw. Net als bij het huis lag ook hier de verkoopprijs beduidend lager door nalatig handelen van de advocaat.

Aan de rekening die de advocaat voor zijn ondermaatse werk presenteerde, mankeerde ook van alles. Het ging om twee facturen van respectievelijk ruim 92.000 euro en ruim 42.000 euro. De op beide facturen gedeclareerde werkzaamheden bleken deels gelijk aan elkaar. Hiervoor heeft de advocaat de deken achteraf geen afdoende verklaring gegeven. Dit gold ook voor de andere klachten: pas vlak voor de zitting stuurde de advocaat enkele ontoereikende stukken op. Op zitting verklaarde hij ‘naar eer en geweten te hebben gehandeld’.

Dit gebrek aan verantwoordelijkheidszin gecombineerd met de langdurige en ernstige schending van de kernwaarden van de advocatuur, rechtvaardigt volgens de raad de meest vergaande sanctie: schrapping van het tableau.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie