Uit het onderzoek naar 34.806 belastingzaken blijkt dat belastingbetalers bij rechtbank Noord-Nederland in 55 procent van de gevallen hun zaak winnen. Bij rechtbank Den Haag is dat 34 procent, meldt het Financieele Dagblad. De verschillen tussen individuele belastingrechters zijn nog groter: geeft de ene rechter in 68 procent van de gevallen de rechtzoekende gelijk, bij de ander maakt deze maar 22 procent kans.

Het is volgens Deloitte de vraag of de grote verschillen in de uitkomsten voortkomen uit bepaalde vooroordelen bij rechters. Vervolgonderzoek door het ministerie of de Raad voor de rechtspraak zou dat uit kunnen wijzen. Vorig jaar bleek uit onderzoek van data-analist LexIQ al dat er grote verschillen bestaan tussen rechtbanken en rechters met betrekking tot uitspraken in ontslagzaken.

Minder kans

Uit het onderzoek van Deloitte komt tenslotte naar voren dat de overall kans op het winnen van een belastingzaak is gedaald. Lange tijd was de gemiddelde kans voor een belastingbetaler 45 procent. Sinds 2013 is die gedaald naar 36 procent. Dat komt volgens Deloitte omdat steeds meer bedrijven en particulieren een belastingzaak aanspannen om uitstel van betaling te krijgen. Ook zouden rechters gevoelig zijn voor het maatschappelijk sentiment om fraudeurs harder aan te pakken.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie