SRK lanceerde in oktober BrandMR, een juridische dienst gericht op niet-verzekerde particulieren en ondernemers. De Voda staat echter alleen toe dat een verzekeraar of diens uitvoerder advocaten in loondienst inzet om uitsluitend verzekerde cliënten bij te staan.

SRK wendde zich eerder al tot de Autoriteit Consument & Markt, op grond van de mededingingsregels. Die wees dat verzoek voorlopig af, teneinde de NOvA de gelegenheid te geven een oordeel te vellen. Naar verwachting wordt dat dit voorjaar.

Dat duurt SRK allemaal veel te lang, stelt Hoitinga. ‘We worden door de NOvA tot dusver op geen enkele wijze betrokken in de discussie en tasten in het duister. We hebben echter een verantwoordelijkheid naar onze cliënten en willen voortgang.’

De roldatum voor de zitting bij de rechtbank Den Haag is vastgesteld op 25 maart. Een woordvoerder van de NOvA zegt dat de orde kennis heeft genomen van de dagvaarding en deze momenteel bestudeert.

De NOvA liet eerder al weten dit voorjaar de zaak te zullen bespreken met het college van afgevaardigden. Dat komt in maart en in juni bijeen. De NOvA wil de kwestie  BrandMR in breder perspectief plaatsen, in het kader van zogeheten alternative business structures. Half april organiseert de orde daartoe ook een ‘innovatieplatform’.

BrandMR

ACM biedt bedenktijd over BrandMR

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) biedt de NOvA een aantal maanden bedenktijd om tot een oordeel te komen over het juridische merk BrandMR.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie