De VA had Dekker eind januari een wensenlijstje gestuurd vergezeld van een ultimatum dat op 1 maart afliep. De bewindsman liet onlangs echter weten niet tegemoet te zullen komen aan de eisen.

Volgens de VA is het andermaal gebleken dat Dekker zich doof houdt voor solide argumenten uit onderzoek en praktijk. Om de sociale advocatuur aantrekkelijk te houden voor jonge advocaten is het nodig te tarieven te verhogen, benadrukt de vereniging. ‘Het is voor jonge professionals (…) botweg onaantrekkelijk om voor een praktijk te kiezen waarmee ze niet meer dan het minimumloon verdienen’, schrijft de VA aan de minister.

Kostprijs

De tijdelijke verhoging van een aantal toevoegingstarieven, waartoe vorig najaar werd besloten, biedt geen soelaas, stelt de vereniging. ‘Er kan niet van advocaten worden verwacht dat zij nog eens vier jaar onder de kostprijs van hun kantoor of zelfs voor niets hun werkzaamheden blijven verrichten.’

Aangezien Dekker ‘een onbegrijpelijke en onaanvaardbare halsstarrigheid tentoonspreidt’, rest de VA niets anders dan actie te gaan voeren, stelt ze. De vereniging zegt in de brief aan Dekker niet wat die acties behelzen. Volgens de woordvoerder wordt dat later deze week duidelijk, nadat de leden zijn geraadpleegd.

Tegen het Advocatenblad zei het bestuur van de VA eerder te denken aan acties op lokaal niveau, zoals een piketstaking tijdens een groot evenement als de Gay Pride in Amsterdam.

Interview VA

Vereniging Advocatenbelangen doelt op meer acties

De Vereniging Advocatenbelangen (VA) zag eind vorig jaar het levenslicht. ‘Het aantal advocatenacties en de participatie daarbij kan omhoog.’

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie