De Eerste Kamer debatteerde dinsdag met de ministers Grapperhaus en Dekker over de staat van de rechtsstaat. Daarbij werden acht moties ingediend, waarover volgende week wordt gestemd.

GroenLinks-kamerlid Gala Veldhoen bracht een motie in, waarin het kabinet wordt gevraagd geen nieuwe regelgeving te introduceren die de Immigratie- en Naturalisatiedienst aanvullende taken geeft, totdat achterstanden bij de behandeling van asielaanvragen zijn ingehaald. Veldhoen vindt dat de IND zich structureel aan de wettelijke beslistermijnen dient te houden, zodat er niet langer dwangsommen hoeven te worden betaald. Alleen al dit jaar moet de staat naar verwachting tenminste 70 miljoen euro aan dwangsommen uitkeren aan asielzoekers, als gevolg van de achterstanden.

De motie van Veldhoen kan in de senaat op ruime meerderheid rekenen, hoewel het kabinet er tegen gekant is. Als het kabinet zich er niettemin bij neerlegt, kan ook het plan om rechtsbijstand in de eerste fase van de asielprocedure te beperken vooralsnog niet worden uitgevoerd.

Asieladvocaten verzetten zich hevig tegen deze maatregel, maar tot dusver zonder succes. In november vorig jaar sneuvelde in de Tweede Kamer een motie om de beperking van de rechtsbijstand in het begin van de procedure tegen te houden.

migration-3129340_640

Schrappen rechtsbijstand eerste fase asielprocedure stuit op verzet

NOvA en Vluchtelingenwerk Nederland zijn fel gekant tegen het schrappen van rechtsbijstand door een advocaat in de eerste fase van de asielprocedure.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie