De Vereniging Advocatenbelangen geeft hiermee vervolg aan haar aankondiging eerder deze week. De VA reageert daarmee op de weigering van minister Dekker om uiterlijk 1 maart in te stemmen met hogere tarieven voor de sociale advocatuur.

De VA vraagt alle advocaten om voor de eerste twee weken van juli en december verhinderdata voor piketroosters en voor zittingen op te geven. Op Twitter hanteert de vereniging daartoe de hashtag #alleadvocatenstaken.

Een vergelijkbare actie, die spontaan op gang kwam, ging in december vorig jaar op het laatste moment niet door, omdat minister Dekker besloot tijdelijk extra geld uit te trekken voor de sociale advocatuur. De VA bepleit geen tijdelijke maar structurele verhoging.

Voor asieladvocaten zijn de piketroosters voor juli al klaar. Zij staken als het aan de VA ligt de eerste twee weken van augustus.

businessman-3036181_1920

VA kondigt acties aan

De Vereniging Advocatenbelangen heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming per brief laten weten dat ze actie gaat voeren voor een betere rechtsbijs

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie