Voorbeelden van urgente zaken zijn zaken over de voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals een uithuisplaatsingen of ondertoezichtstelling. Waar mogelijk worden deze zaken behandeld via videoconference of telefoon. Als fysieke komst naar het gerechtsgebouw noodzakelijk is, worden daar passende maatregelen voor getroffen, aldus de bekendmaking.

Gerechtsgebouwen en de centrale balie zijn vanaf dinsdag niet meer vrij toegankelijk voor het publiek. Maandagmiddag 16 maart volgt meer informatie over hoe de centrale balie bereikt kan worden, bijvoorbeeld voor het instellen van hoger beroep of het verzoek tot het registreren van gezamenlijk ouderlijk gezag of het verkrijgen van apostille of legalisatie.

Voor die zaken die wel door moeten gaan, wordt terughoudend omgegaan met het aantal aanwezigen. Alleen procespartijen mogen nog met een beperkte delegatie aanwezig zijn in de zittingszaal. Media mogen aanwezig zijn, maar alleen in overleg met de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges. Voor zaken die op grote publieke belangstelling kunnen rekenen, wordt onderzocht of livestreamen een optie is.

OM

Ook het OM neemt maatregelen naar aanleiding van het coronavirus. De komende tijd concentreert het OM zich op die taken die in ieder geval doorgang moeten vinden. Waar mogelijk gaan ook de andere reguliere werkzaamheden door, meldt het OM.

Voorbeelden van taken die in ieder geval doorgaan:

  • Inzet officieren van justitie bij lopende urgente strafzaken die doorgang vinden
  • Voorgeleidingen
  • Pro forma zittingen (verlenging voorlopige hechtenis)
  • Verlenging TBS
  • Rol van het OM in het kader van de WVGGZ
  • Instellen hoger beroep of cassatie na uitspraken van de rechter

Juridisch loket

Het Juridisch Loket heeft besloten al zijn vestigingen en servicepunten en overige
externe locaties te sluiten voor inloopbalies en spreekuren. Rechtzoekenden
kunnen uitsluitend telefonisch, via e-mail en internet terecht.

De IND heeft de activiteiten ook teruggeschroefd. Contacten met asielzoekers worden tot een
minimum beperkt. Vreemdelingen die in Nederland aankomen worden niet tot de COA-opvang toegelaten. Er zal geen identificatie en registratie plaatsvinden en gehoren (zowel asiel als regulier) door de IND gaan niet door.

Inmiddels biedt de Rechtspraak een overzicht van urgente zaken die wel worden behandeld. Klik hier voor dat overzicht.

Coronacrisis
Advertentie