Toch liet de orde van advocaten zich niet onbetuigd en vroeg het ministerie van Justitie en Veiligheid om tekst en uitleg. Er volgde een kleine correctie. Vooruit, sommigen onder ons zijn onmisbaar. Het beroep van strafrechtadvocaat mag nog gelezen worden onder de categorie ‘rechtshandhaving’, als noodzakelijk overheidsproces. De strafrechtadvocaat vervult daarin een vitale rol. Een rol die door toedoen van Gerard Spong snel groter kan worden. In NRC pleitte hij voor strafbaarstelling van het roekeloos of opzettelijk besmetten met het coronavirus. Dat kan nog veel interessante zaken opleveren.

De meesten van ons staan voorlopig aan de zijlijn. De nutteloosheid van de jurist in crisistijd is een ontnuchterende gewaarwording. Er gaat een zekere pacificerende werking uit van een nationale crisis. Echtscheidingen worden uitgesteld, geschillen tijdelijk begraven, rechtszittingen geannuleerd.

Het is opvallend hoe gemakkelijk burgers onder dreiging van besmetting hun fundamentele rechten van verenigingen en vergadering opgeven. En er is geen stichting die de rechter vraagt om eerbiediging van het recht op kroegbezoek, met beroep op enig Europees verdrag. Dat heeft bij sluiting van de rechtbanken ook geen enkele zin.

Er rest ons slechts het schrijven van corona-memoranda. Het contractenrecht zal zich immers moeten schikken in de nieuwe realiteit. Wat doet het met de leverings- en afnameverplichtingen van partijen? Hoe zit het hier met overmacht en onvoorziene omstandigheden? Maar ik bleek niet de enige. Net toen ik me daarin had vastgebeten, zittend aan de keukentafel, kreeg ik van een kantoorgenoot een artikel doorgestuurd. Het was een artikel van prof. Rieme-Jan Tjittes dat hij twee dagen eerder al met de snelheid van een virus had verspreid. De kern deel ik nu met mijn cliënten. Het laat zich in alle simpelheid samenvatten tot het richtsnoer dat het nadeel tussen partijen fiftyfifty moet worden verdeeld. Tegen zoveel redelijkheid is geen advocatenpraktijk opgewassen. Procederen heeft bovendien toch geen zin, kunnen we er aan toevoegen.

Gelukkig is Netflix begonnen met een nieuw seizoen van de advocatenserie Better Call Saul. Als we van iemand kunnen leren hoe in mindere tijden te overleven, is het wel van advocaat Jimmy McGill.

Matthijs Kaaks

Profile page
Advertentie