De Nederlandse orde van advocaten, Sociaal Werk Nederland, het Juridisch Loket, de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en de Raad voor Rechtsbijstand hebben gezamenlijk besloten om de pilot ‘Samenwerken in de eerste lijn’ voor onbepaalde tijd uit te stellen.

‘Door maatregelen zoals de tijdelijke sluiting van de gerechtsgebouwen en het spreekuur van het Juridisch Loket en sociaal raadslieden, is het momenteel niet mogelijk om de pilot uit te voeren zoals deze is opgezet’, zegt Bernard de Leest, lid van de algemene raad van de NOvA en voorzitter van de stuurgroep. ‘Er is sprake van overmacht en de gezondheid van alle deelnemers en de rechtzoekenden staat nu voorop. Zodra het weer verantwoord is, zullen alle partners in ons project veel achterstanden moeten inlopen.  De werkdruk zal dan enorm zijn.’

Volgens de orde betekent uitstel geen afstel. Op een nog nader te bepalen moment zal de pilot Samenwerken in de eerstelijn alsnog van start gaan. De opzet blijft hetzelfde: sneller een passende oplossing voor de rechtzoekende.

 

crona

Deel van Dossier

Coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen, ook voor de advocatuur. Volg hier de belangrijkste ontwikkelingen.

Coronacrisis
Advertentie