Het wetsvoorstel WHOA opent voor bedrijven de mogelijkheid om via de rechter een onderhands akkoord over schuldsanering op te leggen aan tegenstribbelende schuldeisers. Daarmee kan voorkomen worden dat ondernemingen die in de kern gezond zijn toch failliet gaan. De wet komt goed van pas in tijden van coronacrisis, maar het wetsvoorstel verdween twee weken geleden plots van de Kameragenda. Kamerlid Nijboer wilde, met de fractiewoordvoerders van de ChristenUnie en de SP, nog enkele amendementen indienen.
Hij heeft nu een serie vragen gesteld, ook namens ChristenUnie en SP, over de totstandkoming van de WHOA. Nijboer vermoedt, zo blijkt uit de vragen, dat advocaten daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld. ‘Hebben insolventieadvocaten, advocatenkantoren, betrokken hoogleraren en andere belanghebbende teksten aangeleverd voor het wetsvoorstel’, zo vraagt hij de minister. Hij wil van de minister een volledig overzicht van de aangedragen passages.
Ook wil hij weten van de minister of insolventieadvocaten en advocatenkantoren meegeschreven hebben aan de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel. De minister zou alle onderliggende documenten uit het wetgevingsproces moeten vrijgeven, zoals hij ook zou doen bij een wob-verzoek van journalisten.

Insolad

De Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel bevat overigens al een opsomming van passages in het wetsvoorstel die er op verzoek van belangenorganisaties in zijn gekomen. Dan ging het om wijzigingen voorgesteld door Insolad, de vereniging van insolventieadvocaten en de Nederlandse orde van advocaten, maar ook door banken en werkgevers. In december is nog een bepaling toegevoegd aan het wetsvoorstel dat bijstand van een advocaat verplicht is voor de bekrachtiging van een schuldenakkoord bij de rechter. Het is onbekend of dat op verzoek van de advocatuur is gebeurd.

Advocaten en hoogleraren hebben vorige week bij de Tweede Kamer geprotesteerd tegen uitstel van de behandeling van de WHOA. Ze meenden dat, vanwege de economische neergang die het coronavirus veroorzaakt, nu niet gewacht kan worden met invoering van de wet. ‘De WHOA is voor levensvatbare bedrijven eigenlijk onmisbaar’, schreef Insolad aan de Kamer. Een voorstel van D66 om de parlementaire behandeling van de WHOA weer vlot te trekken, haalde het echter niet.

virus-4810549_1920

Insolventiejuristen roepen op tot invoering WHOA

In een open brief roepen insolventiejuristen de politiek op tot onmiddellijke invoering van Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).

Maarten Bakker

Profile page
Advertentie