In een persbericht laat Moszkowicz weten ‘bijzonder teleurgesteld’ te zijn in de beslissing van het Hof. ‘Ik heb de facto levenslang gekregen.’ Moszkowicz vindt dat hij voldoende waarborgen had ingebouwd voor een betrouwbare comeback. In een toelichting op het persbericht stelt de advocaat van Moszkowicz, oud-deken van Den Haag Ernst van Win: ‘Wij hebben de indruk dat het Hof de argumenten er achteraf heeft bijgezocht. Men heeft Moszkowicz niet welwillend behandeld.’

Moszkowicz deed vorig jaar zijn beklag bij het Hof, nadat zijn verzoek om terug te mogen keren op het tableau werd geweigerd door de Orde van advocaten Midden-Nederland. Op de zitting bij het Hof op 24 januari bepleitte Moszkowicz dat hij zijn leven gebeterd heeft, met name op financieel vlak. Hij stelde schuldenvrij te zijn en geleerd te hebben van zijn fouten. Dat bleek volgens hem onder meer uit het vertrouwen dat enkele prominente juristen per brief in hem uitspraken, een recent psychologisch assesement en uit zijn bereidheid zich twee jaar grondig te laten coachen.

Bagatalliseren

Het Hof geeft aan deze argumenten niet overtuigend te vinden. De claim van Moszkowicz dat hij geheel schuldenvrij is, wordt volgens het Hof door verschillende feiten ondergraven. Er zouden nog diverse vorderingen dreigen, zowel van zijn voormalige maatschap als van een oud-cliënt. Door de bewering dat hij zonder enige schuld is ‘bagatelliseert’ Moszkowicz in de ogen van het Hof zijn ‘zorgelijke financiële situatie’. Deze situatie kan risico’s opleveren voor zijn onafhankelijke positie als advocaat. ‘Er is werkelijk niets meer te verhapstukken qua schuld’, reageert Van Win. ‘Men haalt een faillissement uit 2015 erbij om een punt te maken, dat is niet sterk.’

Het Hof laakt ook het zwijgen van Moszkowicz over de aanvraag van zijn persoonlijk faillissement door de belastingdienst eind vorig jaar: ‘Hij heeft in strijd met de waarheid verklaard dat hij aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.’ Van Win herhaalt dat de aanvraag voor Moszkowicz ‘heel onverwacht’ kwam. ‘Bovendien is het faillissement inmiddels ongedaan gemaakt en is er niets meer verschuldigd.’

Zelfreflectie

Het Hof legt in zijn beslissing uit waarom het onvoldoende vertrouwen heeft in de ambitie van Moszkowicz om zijn professionele leven te beteren. Zo acht het Hof de positieve referenties over de voormalig strafpleiter van enkele prominente juristen ‘van beperkte waarde’. De juristen zouden zich vooral baseren op hun goede ervaringen met Moszkowicz in het verleden. ‘Een feitelijke gedragsverandering hebben de referenten echter niet zelfstandig kunnen vaststellen’, schrijft het Hof.

Ook het assessment van een psychologisch onderzoeksbureau wijst niet eenduidig in de richting van een geloofwaardig en duurzaam herstel, vindt het Hof. Enerzijds toont Moszkowicz zijn fouten in te zien en te beseffen dat hij het roer moet omgooien. Anderzijds is deze zelfreflectie volgens het rapport ‘rationeel en niet zozeer emotioneel’ en kent daarmee volgens het Hof zijn beperkingen.

'Geforceerde bezwaren'

Het Hof wijst verder op de bevinding dat Moszkowicz moeilijk leiding accepteert en zelf een ‘enigszins autoritaire en directieve stijl’ hanteert die anderen kan ‘overrompelen’. Moszkowicz’s beoogde coach, oud-advocaat Jan Sjöcrona, zei op de zitting in januari zich niet in deze observatie van het rapport te herkennen. Het Hof betwijfelt of Sjöcrona in staat is Moszkowicz op dit punt goed te coachen.

Die redenering is volgens Van Win typerend voor de geforceerde manier waarop het Hof zou hebben gezocht naar bezwaren om het beklag van Moszkowicz af te wijzen. ‘Hier wordt het feit dat mijn cliënt zich zeer constructief opstelt om de coaching te laten slagen, tegen hem gebruikt.’ Hetzelfde gebeurt naar zijn mening bij een ander aspect van de coaching. ‘Sjöcrona heeft aangegeven daar een stevige positie in te nemen, om te sparren als gelijkwaardige peers. Vervolgens maakt het Hof daarvan dat Moszkowicz hierdoor te onzelfstandig wordt. Maar als we de coaching licht zouden hebben opgetuigd, zou dat ook weer als een probleem gelden.’

Niet overtuigend

Het Hof komt tot de slotconclusie dat ‘klager niet op een overtuigende wijze blijk heeft gegeven van een gedragspatroon dat het voorvallen van nieuwe ontsporingen in hoge mate onwaarschijnlijk maakt, of daarvoor anderszins overtuigende waarborgen heeft geboden.’

Volgens van Win heeft Moszkowicz vanaf het begon geen serieuze kans gehad. ‘Ik heb de indruk dat Moszkowicz nadeel heeft ondervonden van zijn bekendheid. Wij vragen ons sterk af of het oordeel hetzelfde was geweest als het om het gedrag van meester Jansen uit Tietjerksteradeel ging. Het Hof zou moeten oordelen zonder aanziens des persoons beoordelen of een advocaat een tweede kans verdient.’

Moszkowicz

‘Hier zit Moszkowicz 2.0’

Vrijdag bepleitte Bram Moszkowicz voor het Hof van Discipline zijn terugkeer als advocaat.

Stijn Dunk

Redacteur Advocatenblad

Profile page
Advertentie