Minister Dekker voor Rechtsbescherming is niet bang dat er een tekort ontstaat aan sociaal advocaten. In antwoord op Kamervragen (gesteld vóór de coronacrisis), zegt hij geen signalen te hebben over een te laag aanbod aan advocaten, waardoor de toegang tot het recht niet meer geborgd kan worden.

Dekker verwijst naar het rapport Herijking rechtsbijstand van de commissie-Wolfsen, dat stelt dat er omgerekend naar fte’s binnen de gesubsidieerde
rechtsbijstand qua volume werk is voor ongeveer 2.700 rechtsbijstandsverleners. ‘Als zij maximaal 75% gesubsidieerd werk doen, wordt dat ongeveer 3.570
rechtsbijstandsverleners, en als dat 62% is, wordt dat ongeveer 4.300
rechtsbijstandsverleners.’

Uit cijfers van de Raad voor Rechtsbijstand over 2018 blijkt volgens de minister dat er 7.072 advocaten deelnemen aan het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. In dat jaar stroomden 525 advocaten in en 713 advocaten uit. ‘Ik laat nauwlettend monitoren of er nog voldoende aanbod is van advocaten. Ook de aanwas van jonge juristen neem ik daarbij mee. Op dit moment zijn er nog geen signalen dat er een te laag aanbod aan advocaten is, waardoor de toegang tot het recht niet meer geborgd kan worden.’

Dekker wijst in zijn antwoord ook op de drie extra maatregelen die worden genomen om sociaal advocaten door de coronacrisis te helpen. Zo krijgen rechtsbijstandsverleners  de mogelijkheid een extra voorschot aan te vragen. Verder wordt er een zittingstoeslag uitgekeerd, ook als er in plaats van een zitting een schriftelijke behandeling plaatsvindt. Tenslotte kunnen extra-uren vergoedingen tussentijds worden gedeclareerd.

Advertentie