Zeker nu de maatregelen van de regering langer gaan duren dan 6 april, zal de financiële situatie van getroffen sociale advocaten verder verslechteren, verwacht de NOvA. Voor advocaten die werkzaam zijn in het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand houdt de orde rekening met een terugloop in omzet van circa 90 procent.

Sociale advocaten die in acute financiële problemen komen, moeten volgens de NOvA en enkele specialisatieverenigingen een beroep kunnen doen op een noodfonds. Dat fonds zou advocaten een maandelijkse uitkering moeten bieden. Ook de al toegezegde voorschotregeling moet in de ogen van de NOvA worden verruimd. ‘Een voorschot van 50 procent gedurende drie maanden is voor overbrugging van de gehele coronacrisis te weinig, zeker nu de situatie lijkt aan te houden tot 1 juni en de omzetdaling voor veel kantoren voor langere tijd zal voortduren.’

De NOvA wijst erop dat sociaal advocaten slechts marginaal profiteren van de algemene maatregelen voor ondernemers. De tegemoetkoming van 1.500 euro voor zelfstandige ondernemers is onvoldoende om kantoren overeind te houden, stelt de orde.

De Vereniging Advocatenbelangen vroeg Dekker vorige week ook al om extra steun voor sociaal advocaten. De VA wil als derde maatregel ook compensatie voor de 36,5 miljoen euro die eind vorig jaar is toegezegd, maar waar in de praktijk nu niets van terecht komt. Minister Dekker heeft daarop tot dusver niet gereageerd.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie