Het kabinet heeft de corona-maatregelen verlengd tot en met 28 april en ook de Rechtspraak zet de aangepaste werkwijze tot die datum voort. De gerechtsgebouwen blijven dus tot die tijd zeer beperkt toegankelijk.

Ondanks de moeilijke situatie probeert de Rechtspraak zoveel mogelijk zaken te laten doorgaan, aldus de bekendmaking. Doordat de organisatie de voorzieningen voor telefonische (beeld)verbinding heeft uitgebreid, kunnen vanaf 7 april meer en ook andere soorten zaken worden behandeld, zonder fysieke aanwezigheid van procespartijen.

De Rechtspraak heeft voor de komende periode regels geformuleerd en per rechtsgebied de soorten zaken vastgesteld die – naast de meest urgente zaken – zoveel mogelijk toch op afstand worden behandeld. Om hoeveel zaken het feitelijk gaat, is onder andere afhankelijk van de lokale situatie (beschikbare capaciteit per gerecht), maar ook van bijvoorbeeld de IT-infrastructuur bij alle betrokkenen in een rechtszaak. Eventueel kan de lijst met te behandelen zaken in de loop van de tijd nog worden uitgebreid.

Mondelinge behandeling

Naast urgente zaken worden in het civiele recht de komende tijd zaken behandeld als geen overeenstemming kan worden bereikt over schriftelijk afdoen en de rechter oordeelt dat de mondelinge behandeling niet kan worden uitgesteld tot na 28 april. Te denken valt aan kort gedingen, voorlopige voorzieningen, huurzaken, bezwaar- en beroepschriften in faillissementsbeslissingen, kantonrolzaken en wwz-zaken waar het gaat om ontbinding, schorsing, vernietiging opzegging, loondoorbetaling of concurrentiebeding.

Voor familierecht geldt bijvoorbeeld dat de komende tijd zaken over echtscheiding, gezag en omgang, beëindiging ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing doorgaan als de omstandigheden dat toelaten.

In het bestuursrecht worden onder meer zaken behandeld die te maken hebben met het coronavirus (of maatregelen daartegen), asielzaken, zaken over een machtiging tot verblijf of verblijfsbeëindiging waarbij ernstige openbare orde aspecten spelen.

In het strafrecht zullen meer (super)snelrechtzittingen met gedetineerden worden gehouden en andere zaken waarin een inhoudelijke behandeling via telehoren of bijvoorbeeld Skype mogelijk is.

Publiek

Gerechtsgebouwen blijven in ieder geval tot en met 28 april beperkt toegankelijk. Procespartijen worden uitsluitend toegelaten als er bij hoge uitzondering toch een fysieke zitting plaatsvindt. Publiek is nog niet welkom. Om de openbaarheid te waarborgen bij zittingen op afstand, kunnen bij dit soort zittingen maximaal drie journalisten aanwezig zijn, wordt er geëxperimenteerd met het volgen van rechtszaken via Skype en worden er honderden uitspraken extra gepubliceerd op rechtspraak.nl.

crona

Deel van Dossier

Coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen, ook voor de advocatuur. Volg hier de belangrijkste ontwikkelingen.

Coronacrisis

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie