Sinds de sluiting op 17 maart van rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn alle oproepen voor tolkdiensten ingetrokken tot eind april. Nieuwe opdrachten komen er nauwelijks, zeggen deelnemers aan de enquête.

Het merendeel van de rechtszaken wordt nu telefonisch of via een videoverbinding behandeld. Het streven van de Rechtspraak om met ingang van deze week meer zaken online te behandelen, zal weinig zoden aan de dijk zetten, vreest tolk-vertaalster Ani de Jong-Getcheva. ‘Zaken met vreemdtalige verdachten worden meestal uitgesteld. De PI’s laten vreemdtalige verdachten vaak vrij in afwachting van het proces.’

Nederland telt circa 2400 geregistreerde tolken en vertalers. Ruim tien procent daarvan nam deel aan de enquête. Bij 79 procent is het inkomen aanzienlijk gedaald als gevolg van de coronacrisis. Veertig procent heeft helemaal geen tolkwerk meer en moet zich met kleine vertaalopdrachten redden. Slechts bij vijf procent leidt de coronacrisis niet tot inkomstendaling.

ZZP'ers

De helft van de respondenten wil gebruik maken van de noodmaatregelen van de overheid voor ZZP’ers. Veel tolken en vertalers voldoen echter niet aan het 24-urencriterium, waardoor ze niet in aanmerking komen.

Bijna vijftig procent van de geënquêteerden geeft aan op zoek te moeten gaan naar een andere baan.

Al voor de coronacrisis voerden tolken en vertalers actie tegen het plan van het ministerie van Justitie & Veiligheid voor aanbesteding van tolk- en vertaaldiensten en het openstellen van het Register voor beëdigde tolken en vertalers (RBTV) voor mensen met een lagere taalbeheersingsniveau B2.

crona

Deel van Dossier

Coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen, ook voor de advocatuur. Volg hier de belangrijkste ontwikkelingen.

Coronacrisis

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie