Met name vanuit de advocatuur werd fel geprotesteerd tegen het plan dat nu van tafel is. Volgens het kabinet is tot de maatregel besloten ‘om de balans in de rechtsbescherming van vreemdelingen in evenwicht te houden’. Tezelfdertijd besloot de ministerraad namelijk om de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ buiten werking te stellen voor asielzaken. De regering wil daarmee voorkomen ‘dat wekelijks een miljoen euro belastinggeld op gaat aan dwangsommen’.
Ook komt er een wetsvoorstel waarin staat dat voorlopig geen dwangsommen betaald hoeven te worden als de IND te laat beslist over asielaanvragen. Deze tijdelijke wet geldt totdat er een definitieve wet van kracht wordt.

Taskforce
Het kabinet heeft daarnaast besloten een speciale taskforce in te stellen om de achterstanden bij de IND weg te werken. Deze club moet nog dit jaar 14.000 zaken afhandelen waarvoor een dwangsom dreigt of al van kracht is. Hiervoor worden onorthodoxe maatregelen niet geschuwd, schrijft staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie