Volgens de drie fracties legt de coronacrisis extra druk op professionals die het in hun beroep financieel toch al zwaar hadden, zoals sociaal advocaten en de gerechtstolken en –vertalers. ‘Nu er door de coronacrisis enige tijd fors minder zaken worden behandeld lopen we het risico dat advocatenkantoren failliet gaan en tolken en vertalers noodgedwongen iets anders gaan doen. Dat zou een hele slechte zaak zijn voor de rechtspleging; advocaten, tolken en vertalers zijn hard nodig voor de rechtsbescherming en een kwalitatief hoogstaande rechtsgang’, stelt Van Nispen.

Volgens het Kamerlid zijn de bestaande regelingen voor ondernemers en ZZP-ers niet goed toegesneden op de beide groepen, zoals recent ook gemeld door de NOVA, de Vereniging Advocatenbelangen en de Actiegroep van de Registertolken en –vertalers.
Mede namens GroenLinks en PvdA vraagt Van Nispen aan Dekker ‘met spoed’ er voor te zorgen dat sociaal advocaten, registertolken en –vertalers krijgen doorbetaald, vanuit het budget dat daarvoor bestemd was. De SP’er stelt voor om daarbij te kijken naar gemiddeldes die in eerdere maanden zijn verdiend.

Voorschot

De Raad voor Rechtsbijstand heeft inmiddels een voorschotregeling van vijftig procent ingevoerd, maar die schiet volgens de advocatuur te kort. Het voorschot wordt berekend aan de hand van het aantal toevoegingen tussen september en december 2019 en is gemaximeerd op € 26.450. De NOvA vindt dat het voorschot 75 procent moet bedragen en dat er een noodfonds moet komen.

Coronacrisis
Advertentie