In Het Mijlpaalarrest bespreekt een advocaat een historische uitspraak of arrest en legt hij of zij uit wat het belang van het vonnis was, destijds en nu. Christiane Verfuurden, advocaat-redactielid van het Advocatenblad, behandelt in deze tweede aflevering van de Advocatenblad-podcast Het Mijlpaalarrest de echtscheidingszaak Rensing/Polak (ECLI:NL:HR:1996:ZC1963/NJ 1996, 617, Rensing/Polak I) uit 1996.

Logo_podcast_mijlpaalarrest_1500x1500

Het periodiek verrekenbeding is een complexe aspect van het huwelijksvermogensrecht. Waar het voorheen gebruikelijk was in gemeenschap van goederen te trouwen, kwamen vanaf de jaren zeventig de huwelijkse voorwaarden met periodieke verrekening in zwang. Daarbij werden jaarlijks de gezamenlijke inkomsten, na aftrek van de huishoudelijke kosten, verdeeld over de beide echtelieden. Althans in theorie. In de praktijk kwam daar vaak niets van terecht. Zolang het huwelijk in stand bleef, was dat geen probleem. Maar wat als het huwelijk strandde?
Het arrest Rensing/Polak uit 1996 is een van de eerste uit een lange reeks arresten waarin duidelijkheid wordt gegeven over hoe in dat geval te handelen. Wordt meegedeeld in waardestijgingen? En is een vervalbeding geldig?

Inge Janse

Inge Janse

Freelance journalist & podcastmaker

Profile page
Advertentie