Dekker zegt zich te kunnen vinden in het standpunt van de NOvA dat door de coronacrisis de financiële positie van sociaal advocaten onder druk kan komen te staan. ‘Daarbij is het wel noodzaak om te bezien welke maatregelen nodig zijn, in hoeverre al gebruik kan worden gemaakt van bestaande generieke maatregelen, maar ook om in te schatten wat de interactie is tussen de verschillende maatregelen.’

Volgens Dekker biedt de aankondiging van de Raad voor de Rechtspraak dat het aantal te behandelen zaken weer wordt uitgebreid enige lucht. ‘De raad voor rechtsbijstand monitort de komende periode de ontwikkelingen op de diverse rechtsgebieden nauwlettend.’

Coronacrisis

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie