Uit het jaarverslag van de Rechtspraak blijkt dat het aantal ingediende wrakingsverzoeken is gedaald, maar daarin wordt niet duidelijk of wrakingsverzoeken waarin is berust, worden meegeteld in de gehonoreerde verzoeken. Uit een antwoord van de Rechtspraak op een vraag van advocaat Jeroen Soeteman op Twitter blijkt dat de wrakingsverzoeken waarin is berust wel meetellen bij het aantal ingediende verzoeken, maar niet bij het aantal gehonoreerde verzoeken.

Volgens de NOvA is deze extra informatie essentieel voor een volledig beeld en een juiste interpretatie van de wrakingscijfers, aldus algemeen deken Frans Knüppe in een brief aan voorzitter van de Rechtspraak Henk Naves. De NOvA verzoekt de Rechtspraak de aanvullende cijfers te verstrekken.

aantal wrakingsverzoeken

Misbruik van procesrecht

‘Deze omissie wringt des te meer in het licht van de discussie in de afgelopen jaren over de wrakingsprocedure, die inmiddels ook de Tweede Kamer heeft bereikt,’ zegt de NOvA. ‘Hierin wordt de advocatuur nogal eens aangewreven het instrument van wraking lichtvaardig in te zetten. In vele overleggen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en eerder dit jaar in een brief aan de Tweede Kamer heeft de NOvA de kwalificatie ‘misbruik van procesrecht’ altijd ronduit bestreden.’

Ook is volgens de NOvA steeds gevraagd om een nadere onderbouwing en omvang van het veronderstelde probleem en een uitsplitsing per rechtsgebied. ‘Ook het jaarverslag 2019 van de Rechtspraak biedt dit inzicht helaas niet.’

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie