Dat blijkt uit het antwoord dat de minister voor Rechtsbescherming deze week gaf op Kamervragen van Groothuizen. Hierin suggereert het Tweede Kamerlid om het voor advocaten – en eventueel ook rechters en officieren van justitie – eenvoudiger te maken in het Kadaster met name hun adres af te schermen. Dit vanwege het gestegen dreigingsniveau voor deze beroepsgroepen sinds de moord op advocaat Derk Wiersum.

‘Ik werd getipt door een advocaat die mij meldde dat adresgegevens via het Kadaster door kwaadwillenden achterhaald kunnen worden’, aldus Groothuizen in een toelichting. ‘Toen ik ging informeren naar de mogelijkheden voor afscherming, bleken die complex en langdurig te zijn. Je moet als advocaat ofwel op een landelijke lijst van de Nationaal Co√∂rdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) staan ofwel regionaal via politie en OM zijn opgenomen in het stelsel bewaken en beveiligen. Je moet dus eerst door allerlei hoepels, dat heeft veel voeten in aarde. Dan kan jouw adres al op straat liggen en is het kwaad geschied.’

Veiligheidsbelang

Minister Dekker vindt dat de bestaande opties voor afscherming van persoonsgegevens in het Kadaster ‘de gewenste waarborgen’ geven en niet uitgebreid hoeven te worden. Hij wijst op het belang van de openbaarheid van het Kadaster: daardoor heeft iedereen zicht op ‘de rechtstoestand van onroerende zaken’. Niet alleen makelaars en notarissen ‘maar juist ook burgers’, schrijft Dekker. ‘Hierdoor is er een gelijk speelveld.’

Groothuizen begrijpt enerzijds de afweging van Dekker. ‘Ik snap het belang van een openbare raadpleging. Dat je kunt checken welk persoon eigenaar is van welk pand.’ Anderzijds vindt hij dat het specifieke veiligheidsbelang van advocaten en procespartijen het nadenken over een alternatief rechtvaardigt. ‘Sinds de moord op Derk Wiersum weten we dat het niet gaat om een theoretisch risico. En dat je op tijd voorzorgsmaatregelen moet nemen. Met de huidige regeling dreig je achter de feiten aan te lopen. Voordat je als er advocaat toe komt om je te laten beveiligen, is er al kostbare tijd verstreken.’

Handelsregister

Een alternatieve optie is volgens Groothuizen dat adresgegevens van advocaten en andere procespartijen in het Kadaster alleen zijn in te in te zien door relevante professionals zoals notarissen. In het handelsregister is er nu al die mogelijkheid, waardoor het woonadres wordt afgeschermd voor het publiek. Per 1 januari 2021 gebeurt dat automatisch bij de adressen van alle natuurlijke personen in dit register, antwoordt minister Dekker. Dat geldt niet wanneer een ondernemer zijn bedrijf heeft gevestigd op zijn woonadres. Wel kan een ondernemer overwegen om zijn bedrijf op een ander adres te vestigen dan zijn woonadres.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie