Het kabinet is ‘bereid en in staat’ extra steun te bieden aan de sociale advocatuur, zo hebben de ministers Dekker voor Rechtsbescherming en Grapperhaus van Justitie donderdag laten weten aan de Tweede Kamer. Concreet denken ze aan een langere terugbetaaltijd voor verstrekte voorschotten en het kwijtschelden van een deel van het voorschot.

Volgens de ministers wordt aan de hand van cijfers van de Raad voor Rechtsbijstand de actuele situatie per rechtsgebied bekeken. ‘Daarbij wordt steeds bekeken of extra maatregelen nodig zijn, omdat bevoorschotting weliswaar voorziet in liquiditeit, maar geen antwoord is op ondervonden nadeel als gevolg van ontwikkelingen in de vraag naar gesubsidieerde rechtsbijstand vanwege de coronacrisis.’
De beide bewindslieden wijzen erop dat de het tempo waarin de rechtspraak het aantal te behandelen zaken de komende tijd uitbreidt, daarop direct van invloed is.

Door per rechtsgebied het aantal afgegeven toevoegingen te meten kan Dekker extra maatregelen nemen, schrijven de ministers. Ze voegen daaraan toe dat deze maatregelen ‘binnen het beschikbare budgettaire kader van de rechtsbijstand’ moeten blijven.
Op dit moment wordt er volgens de bewindslieden nog overlegd met de NOvA en de Raad voor Rechtsbijstand. Daarna zal de Kamer nader wordt geïnformeerd.

Coronacrisis
Advertentie