Gerechtsdeurwaarders mogen tijdens de coronacrisis hun stukken afgeven door die in iemands brievenbus te doen, zonder dat het ten koste gaat van de rechtsgeldigheid van deze stukken. De rijksministerraad heeft vrijdag besloten tot deze maatregel die via een spoedwet wordt ingevoerd.

Deurwaarders hoeven niet steeds eerst aan te bellen om exploten aan iemand persoonlijk in handen te geven, als zij oordelen dat dit door de RIVM-richtlijnen niet verantwoord en zonder besmettingsgevaar kan.

Gezien de rechtsgevolgen die de wet aan het betekenen van de exploten verbindt, is het zowel voor personen voor wie het stuk bestemd is als voor deurwaarders van groot belang dat er zekerheid bestaat over de rechtsgeldigheid van deze manier van stukken overhandigen, aldus de bekendmaking.

Het wetsvoorstel wordt nu eerst voor advies aan de Raad van State gezonden, daarna naar de Tweede Kamer. Op dat moment wordt het ook openbaar. Aangezien het een besluit van de rijksministerraad betreft, geldt de spoedwet straks ook voor de overzeese gebiedsdelen.

Coronacrisis
Advertentie